Opvoeding

Neem direct contact op via 06-51412404 of via better-shape@live.nl

OPVOEDING

De hond kan als afstammeling van de wolf beschouwd worden als een groepsdier. Binnen de groep (lees ook: het gezin) bestaat een rangorde. Goede leiders (de gezinsleden) zorgen er echter voor dat de hond zijn plaats altijd weet, namelijk de laagste plaats in de rangorde. Dit kan alleen door altijd consequent te blijven, de wereld van de hond wordt hierdoor voorspelbaar en geeft hem zekerheid.

Op een puppycursus zal de hond op speelse wijze leren om te gaan met andere honden. Daarnaast leert hij er gehoorzaamheid aan. Dit kan door de hond na ieder gewenst gedrag, zoals naar u toe komen als u hem roept, zitten, liggen enzovoort direct te belonen. Belonen betekent met warme stem vriendelijk toespreken en een aai over de kop, of (voor déze hond) iets lekkers geven. Vooral in trainingen moet de beloning voor de hond ook écht een beloning zijn!

Het is belangrijk om tijdens de socialisatieperiode, tussen de drie en twaalf weken leeftijd, een pup te laten wennen aan zoveel mogelijk situaties, andere dieren, mensen en de omgeving. Hij wordt zo vatbaarder voor vele indrukken van situaties die hij zijn hele leven kan tegenkomen. Hieronder valt ook het autorijden. Korte ritjes met de auto naar het park of bos worden geassocieerd met leuk en het diertje went er snel aan om zonder problemen vervoerd te worden. Oefen vijf keer per dag, vijf (tot max. tien minuten) opdrachten op speelse wijze en beloon gewenst gedrag. Gebruik altijd dezelfde korte, eenlettergrepige commando’s.

Daag de hond niet uit om speels te bijten, dit kan snel gewoonte worden. Geef niet toe aan bedelen en toon geen medelijden als de hond schrikt van bijvoorbeeld onweer. Sommige honden blaffen of springen tegen de eigenaar op bij thuiskomst of laten zelfs wat urine lopen van blijdschap. Negeer in dat soort situaties de hond en geef pas aandacht als deze het gewenste gedrag vertoont.

Zindelijk maken

Neem een pup direct mee naar buiten als deze heeft gegeten, gedronken, gespeeld of geslapen. Prijs de hond als hij zijn behoefte op de gewenste plek doet. Straffen is zinloos.

Alleen leren zijn

Natuurlijk moet een hond alleen kunnen zijn zonder alles te vernielen of te blaffen. Dit leert hij door het langzaam op te bouwen. Troosten van een jankende hond is niet de goede reactie, aangezien dit stimuleert om het ongewenste gedrag te herhalen. Negeren is daarom het beste. Als u direct begint met het aanwennen van de bench, kan dit voor vele honden (en bazen) een uitkomst bieden. Ga niet terug als het dier onverhoopt blaft of jankt. Wacht tot het stil is en laat u dan pas zien.
Wennen aan kinderen

Betrek kinderen bij de opvoeding van een nieuwe pup, maar voorkom dat kinderen de hond bang maken door wild gedrag. Laat een klein kind nooit alleen met een hond en laat een slapende hond met rust. Belangrijk is daarom dat de hond zijn eigen plek heeft waar hij zich kan terugtrekken en niemand hem stoort.